Bestuurszaken

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Jan Saathof, telefoon 06-15510058

Secretaris: Sandra v/d Hoek, telefoon 06-13060270

Penningmeester: Marchien Hut

Algemene bestuursleden: Jan Renkema & Auke Helmus

Postadres Stichting Dorpshuis Doezum: Provincialeweg 78, 9863 PJ Doezum.

 

Beheerder/reserveringen: Leneke Struiksma, telefoon 06-15108652

Algemene informatie

Stichting Dorpshuis Doezum
Bezoekadres:

Perastraat 23, Doezum
Postadres:
Provincialeweg 78
9863 PJ Doezum
Telefoon: 06 155 100 58

KVK: 72003685
RSIN: 858938376

De doelstelling van de stichting is ‘Het in stand houden van een dorpshuis in Doezum om het welzijn van de bewoners van Doezum en omstreken te bevorderen op zowel sociaal, cultureel als materieel opzicht te verbeteren’

De werkzaamheden vinden op vrijwilligheidsbasis plaats; er vind geen bezoldiging plaats en er worden geen (vaste) onkostenvergoedingen betaald.

In de huidige fase bestaan de activiteiten met name uit het verkrijgen van voldoende middelen door subsidies, fondsenwerving en activiteiten in het dorp alsmede het voeren van overleggen en het maken van afspraken met de aannemers, en andere betrokken partijen. Onder het kopje ‘Stand van zaken’ is te zien welke activiteiten er plaats hebben gevonden.


Het dorpshuis wil een centrale ontmoetingsplaats, een multifunctionele, verbindende en prettige plek voor alle inwoners van Doezum zijn.

Stichting Dorpshuis Doezum wil:
• een ontmoetingsfunctie hebben voor alle dorpsbewoners; 
• vergroten van de binding inwoners met het dorp
• ruimte bieden voor sociaal-culturele activiteiten;
• ruimtebieden bij begrafenissen/ crematies, partijen, muziek optredens of als oefenruimtes voor acteurs/muzikanten
• door een dynamische programmering jong en oud van het dorpshuis laten profiteren;
• het verenigingsleven faciliteren;
• laagdrempelige activiteiten organiseren;
• de deelname van kwetsbare groepen bevorderen;
• financieel gezond zijn en blijven en de middelen die zij heeft volledig gebruiken voor het dorpshuis; ze heeft geen winstoogmerk.

Het volledige beheersplan valt op te vragen per email: dorpshuis@dorpdoezum.nl