’t Stuurhuus

In 2020 werd het gebouw De Haven in Doezum overgenomen van de Protestantse Gemeente Doezum en is in het voorjaar van 2021 gestart met de verbouwing van het voormalige kerkgebouw tot een dorpshuis voor jong en oud wat volledig ten goede komt aan het dorp Doezum.

In het Groningse dorp Doezum leefde onder de dorpsbewoners al jarenlang het gemis van een sociale ontmoetingsplek. Vroeger was er nog het plaatselijke dorpscafé De Steven, maar die is al jaren niet meer in gebruik. Dit heeft een ontzettend negatieve impact gehad op de leefbaarheid en het sociaal-maatschappelijk leven in Doezum. Daarom is door de bewoners een dorpsvisie gepresenteerd met de titel ‘Pad noar morg’n’ (het pad naar morgen), waarin de nadrukkelijke wens van een eigen dorpshuis sterk naar voren kwam. De plannen zijn in de afgelopen jaren alleen maar concreter geworden en nu is de tijd rijper dan ooit om het dorpshuis daadwerkelijk te gaan realiseren. Een eigen dorpshuis van de bewoners die een centrale ontmoetingsplek gaat innemen, de leefbaarheid en vitaliteit vergroot en ruimte gaat bieden aan de meer kwetsbare doelgroepen.

Stichting Dorpshuis Doezum heeft samen met haar werkgroepen, bestaande uit vrijwilligers, ervoor gezorgd dat er een prachtig dorpshuis in Doezum is gerealiseerd, die bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale cohesie en klaar is voor de toekomst. Dit was een uitdagend plan, maar met behulp van alle dorpsbewoners is dit gelukt!

De volgende ruimten zijn o.a. gerealiseerd in het dorpshuis: • Huiskamercafé • Grote activiteitenzaal met toneel/podium • Ouderenruimte • Jongerenruimte • Vergaderruimte • Sanitaire voorzieningen

De diversiteit van deze gebruikers laat ook de behoefte zien op sociaal, maatschappelijke, cultureel en sportief vlak. De afgelopen weken werd al halsreikend uitgekeken naar het moment dat de deuren van het dorpshuis voor het verenigingsleven en andere activiteiten geopend kon worden. Gedurende het traject zijn er verschillende uitdagingen overwonnen. Allereerst dreigde de Covid-situatie de inzameling het dorp te dwarsbomen en daarna werd er tijdens de bouw aangelopen tegen tekorten in materialen en daarmee ook flinke prijsstijgingen. Door extra veel inzet van eigen werkzaamheden van allerlei vrijwilligers in en rondom het dorp en betrokken ondernemers, extra inwerfacties en een extra bijdrage van de gemeente Westerkwartier werd dit ook overwonnen en is de realisatie nu een feit.

Op 12 november 2021 is ’t Stuurhuus feestelijk geopend.

We tellen momenteel ongeveer 130 mensen die op de een of andere manier vrijwilliger is of is geweest en zo’n 80 vrijwilligers die continue klaar staan om ’t Stuurhuus de verbindende plek te maken die we als dorp ook nodig hebben.


De realisatie van het dorpshuis is mede mogelijk gemaakt door: Provincie Groningen, Gemeente Westerkwartier, Oranje Fonds, Stichting VSB Fonds, Stichting H.S. Kammingafonds, Stichting Femme van der Schaaf, Rabobank Cooperatiefonds Noordenveld West Groningen, Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen, Insingher Stihcitng, Geert van Mesdag Stichting, Stichting Spavo Fonds, Stichting Het Roode of Burgerweeshuis, Leefbaarheidsfonds Wold en Waard, Emmaplein Foundation, Stichting Doen, NAM, Vereniging Dorpsbelang Doezum, inwoners Doezum. De financiering heeft Stichting Fonds Nieuwe Doen Groningen mogelijk gemaakt


Geplaatst

in

door

Tags: