Vrijwilligers

Vrijdag 12 november 2021 is ONS nieuwe dorpshuis geopend.

Een mooi huis door en voor Doezumers.

Het is natuurlijk wel zaak dat het dorpshuis ook betaalbaar blijft qua
huur e.d. Daarom is het wenselijk dat veel Doezumers zich als
vrijwilliger opgeven voor de hieronder vermelde werkzaamheden. Het
is namelijk niet mogelijk een betaalde beheerder op het dorpshuis te
zetten. Voor alle werkzaamheden hebben we menskracht nodig. En ook
hier geldt: “vele handen maken licht werk”. Hoe meer mensen zich
opgeven voor de verschillende activiteiten hoe minder vaak je dienst
hoeft te doen. In het verleden is ook al eens een enquête gehouden
maar, omdat dat al een aantal jaren is geleden, vragen we iedereen om
opnieuw te reageren. Deze oproep geldt natuurlijk ook voor uw
huisgenoten. Op die manier is iedereen in de gelegenheid om mee te
doen. Voor de volgende werkzaamheden zoeken wij vrijwilligers:
– Onderhoud, zowel binnen als buiten
– Wekelijkse schoonmaak, zo mogelijk op maandag en/of dinsdag
– Bardienst op zaterdag vanaf 16.00 uuur – 01.00 uur
– Frituur snackbar/keuken zaterdag vanaf 16.00 uur – 20.00 uur open
– Klaar maken zaal bij diverse grotere activiteiten, zoals
toneeluitvoering, feesten, begrafenissen e.d.
– Bediening/serveren bij diverse activiteiten zoals hierboven
aangegeven, maar eventueel ook bij kleinere feesten en partijen.


Wij, als bestuur, rekenen op uw/jouw medewerking. Graag per mail
even doorgeven waar u/jij de voorkeur aan geeft. Je kunt je ook voor
meerdere werkzaamheden opgeven. Vermeld ook even je
telefoonnummer. Wij zien met belangstelling uw/jouw opgave tegemoet
op het mailadres aukesiepie@home.nl
Al vast bedankt.

Met een vriendelijke groet
Bestuur Stichting Dorpshuis Doezum


Geplaatst

in

door

Tags: